توافق ایران بیانیه فوتبال پیراهن استقلال

توافق: ایران بیانیه فوتبال پیراهن استقلال استقلال خداحافظی آرش برهانی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی حکم انفصال از خدمت جهت یکی از مسئولین ارشد سابق نیروی انتظامی

یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از صدور حکم انفصال از خدمت جهت یکی از مسئولین ارشد سابق نیروی انتظامی به علت بدهی نفتی این نیرو به دولت

حکم انفصال از خدمت جهت یکی از مسئولین ارشد سابق نیروی انتظامی

حکم انفصال از خدمت جهت یکی از مسئولین ارشد سابق نیروی انتظامی

عبارات مهم : برنامه

یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از صدور حکم انفصال از خدمت جهت یکی از مسئولین ارشد سابق نیروی انتظامی به علت بدهی نفتی این نیرو به دولت خبر داد.

محمد حسینی در گفت وگو با ایسنا، اظهار داشت: در سنوات گذشته براساس احکام بودجه رابطه بین نفت و دولت در احکام بودجه می آمد و در سال های ۸۷ تا ۹۱ اتفاقاتی افتاد مبنی بر این که در این سال ها کارگروه خاص نتوانستند صورت های مالی نفت را تسویه کنند و علت آن این بود که مبالغ حاصل از فروش نفت جهت خرید بنزین و گازوئیل و بنزین سوپر مورد نیاز پالایشگاه ها به شکل تهاتر، هزینه شده است بود که دولت در لایحه بودجه چنین ارقامی را آینده نگری نکرده بود.

حکم انفصال از خدمت جهت یکی از مسئولین ارشد سابق نیروی انتظامی

وی افزود: مقرر شد براساس حکم قانونی آینده نگری شده است در بودجه ۹۶ کارگروهی تشکیل شود تا حساب های مربوط به سال های مذکور تسویه شود. چون جهت ما صورت های مالی شرکت نفت مهم هست. همچنین در ذیل این حکم آمده است که تمام تخلفات مذکور باید در دیوان محاسبات روال اداری را طی کند و مورد پیگیری قرار گیرد و جلساتی را نیز با مسئولین دیوان محاسبات در این زمینه داشتیم.

وی تصریح کرد: در کنار این عنوان یکی دیگر از مواردی که اهمیت داشت بحث میزان نفتی بود که به وسیله نیروی انتظامی و با دستور مدیر جمهور وقت صادر شده است و منابع آن وارد کشور شده است و در همان نیرو هزینه شده است بود و نیروی انتظامی مبلغی حدود ۶۳۳۶ میلیارد ریال به دولت بدهکار است و دیوان محاسبات اعلام کرد در پرونده مرتبط با نیروی انتظامی مسئول ارشد وقت این نیرو به عنوان متخلف از سوی دیوان محاسبات به دادسرای دیوان محاسبات معرفی و حکم انفصال از خدمت برایشان صادر شد.

یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از صدور حکم انفصال از خدمت جهت یکی از مسئولین ارشد سابق نیروی انتظامی به علت بدهی نفتی این نیرو به دولت

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: در نهایت در خصوص این پرونده مقرر شد با توجه به اهمیت آن و با بهره گیری از مباحثی که در جلسات متفاوت مطرح شده است گزارشی از سوی دیوان محاسبات ظرف مدت دو هفته از عنوان حساب های باز مرتبط با فروش نفت در بین سال های مذکور تهیه شود تا کارها قانونی مورد نیاز جهت تسویه آن انجام شود و کمیسیون برنامه هم با استناد به آن گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

واژه های کلیدی: برنامه | برنامه | لایحه بودجه | نیروی انتظامی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs