توافق ایران بیانیه فوتبال پیراهن استقلال

توافق: ایران بیانیه فوتبال پیراهن استقلال استقلال خداحافظی آرش برهانی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی ناطق‌ نوری در برابر اصولگرایان است اگر …

«آقای ناطق نوری را نمی‌توانیم اصلاح‌طلب یا اصولگرا یا اعتدالگرا بدانیم. اگر احمدی‌نژاد مصداق اصولگرایی باشد، قطعا آقای ناطق نوری در نقطه برابر آن قرار می‌گیرد.

ناطق‌ نوری در برابر اصولگرایان است اگر ...

ناطق نوری در برابر اصولگرایان است اگر …

عبارات مهم : سیاسی

«آقای ناطق نوری را نمی توانیم اصلاح طلب یا اصولگرا یا اعتدالگرا بدانیم. اگر احمدی نژاد مصداق اصولگرایی باشد، قطعا آقای ناطق نوری در نقطه برابر آن قرار می گیرد. بعد اصولگرایی اگر به معنایی که این مردها می گویند باشد، ناطق نوری اصولگرا نیست.»

محسن غرویان، صورت سیاسی اصولگرا، در خصوص عملکرد دولت روحانی به عصر کشور عزیزمان ایران گفت: اصلاح طلبان باید شرایط روحانی را درک کنند. روحانی به عنوان مدیر جمهور این کشور در تصمیم گیری ها با توجه به مطالعات مقدماتی و مشاوره با متخصصین نزدیک به خود عمل می کند و در این پروسه یک سری ملاحظات را نیز در نظر می گیرد.

استاد جامعه المصطفی عنوان کرد: از آنجا که تصمیم گیری رجل سیاسی در این سطح باید با در نظر گرفتن همه جوانب صورت بگیرد، فکر می کنم روحانی باید با توجه به تمام ملاحظات تلاش کند جانب اعتدال را داشته باشد و به افراط و تفریط نرود. به هر حال مردم نیز نباید ناامید شوند. البته من جایی جهت یاس و ناامیدی نمی بینم. ما باید روند کلی را در نظر داشته باشیم. ممکن است تاکتیک ها متفاوت باشد که این عنوان علت نمی شود ما نسبت به آینده سیاسی اصلاح طلبان یا اعتدالیون مایوس شویم و در نهایت مسیر کنونی، مسیر خوبی هست. باید به این عنوان نیز توجه کرد که طیف برابر و جریان احمدی نژاد به چه روزی افتاده اند و چه تصویر العمل هایی نسبت به آنها صورت می گیرد و همین عنوان در سبک و سنگین کردن جریان های سیاسی جهت داشتن یک نگاه همه جانبه و کلی اهمیت دارد. نقدها به دولت را چندان منصفانه نمی بینم. من هنوز سیگنال و شواهدی نمی بینم که دال بر چرخیدن آقای روحانی از اصلاح طلبی به اصولگرایی باشد.

غرویان در خصوص شیخوخیت ناطق نوری در بین اصولگرایان هم گفت: اولا من اصولگرایی و اصلاح طلبی را مفاهیم مبهمی می بینم؛ مخصوصا هنگامی که که می خواهیم به صورت مصداقی صحبت کنیم این ابهام زیاد می شود. اصلاح طلبی و اصولگرایی در حال حاضر مصداق مشخصی ندارد. جهت مثال آقای ناطق نوری را نمی توانیم اصلاح طلب یا اصولگرا یا اعتدالگرا بدانیم. اگر احمدی نژاد مصداق اصولگرایی باشد، قطعا آقای ناطق نوری در نقطه برابر آن قرار می گیرد. بعد اصولگرایی اگر به معنایی که این مردها می گویند باشد، ناطق نوری اصولگرا نیست.

این فعال سیاسی گفت: جهت مثال مصداق را آیت الله رفسنجانی می گیرم من ایشان را یک اصولگرای معتدل و اصلاح طلب می دانم. یعنی هم اصول را حفظ کرد، هم اعتدال داشت و هم اصلاح طلب بود. علاوه بر این نواندیش و تحول خواه بود. به عبارتی آقای رفسنجانی همه چیز را در کنار هم داشت نه افراط می کرد و نه تفریط داشت آقای ناطق نوری نیز چنین شخصیتی دارد.

غرویان اضافه کرد: آقای ناطق نوری هرگز به تفکرات جریانی مثل گروه جمنا نزدیک نمی شوند؛ آیا که ایشان شخصیت مستقلی دارند و همفکر آیت الله رفسنجانی هستند. از نظر روحیات هم خیلی مردمی، لوطی منش، عیار و جوانمرد است و در نتیجه خیلی در قید تشریفات ظاهری نیست. ایشان انسان خدومی است و دوست مقام معظم رهبری هست، شاگرد امام است و در نتیجه یک سری تفکرات مردمی دارد که در نتیجه این خصوصیات من فکر نمی کنم آقای ناطق نوری بتواند با جمنا رابطه و تعلقی داشته باشد. در کل می توان گفت که آقای ناطق نوری یک شخصیت اعتدالگرا است که در کنار دولت و آقای روحانی خواهد بود.»

ناطق‌ نوری در برابر اصولگرایان است اگر …

واژه های کلیدی: سیاسی | اصولگرا | اصلاح طلب | اصولگرایان | اصلاح طلبان | دولت روحانی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs