توافق ایران بیانیه فوتبال پیراهن استقلال

توافق: ایران بیانیه فوتبال پیراهن استقلال استقلال خداحافظی آرش برهانی

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات برنامه هفته های شانزدهم تا بیستم لیگ برتر اعلام شد

به گزارش ایلنا، وقت اجرای دیدارهای هفته شانزدهم تا بیستم لیگ برتر به شرح زیر است:

برنامه هفته های شانزدهم تا بیستم لیگ برتر اعلام شد

برنامه هفته های شانزدهم تا بیستم لیگ برتر اعلام شد

عبارات مهم : تهران

برنامه هفته های شانزدهم تا بیستم مسابقه های لیگ برتر اعلام شد.

به گزارش ایلنا، وقت اجرای دیدارهای هفته شانزدهم تا بیستم لیگ برتر به شرح زیر است:

برنامه هفته های شانزدهم تا بیستم لیگ برتر اعلام شد

هفته ۱۶

پدیده خراسان – پیکان پایتخت کشور عزیزمان ایران /جمعه اول دی ماه / ساعت14:00/ ورزشگاه ثامن مشهد

به گزارش ایلنا، وقت اجرای دیدارهای هفته شانزدهم تا بیستم لیگ برتر به شرح زیر است:

ذوب آهن اصفهان – سیاه جامگان/ جمعه اول دی ماه / ساعت 14:30/ ورزشگاه نقش جهان

سپیدرود رشت – نفت تهران/ جمعه اول دی ماه / ساعت 14:30/ ورزشگاه سردار جنگل

سایپـا پایتخت کشور عزیزمان ایران – سپاهان اصفهان /جمعه اول دی ماه / ساعت 16:20/ ورزشگاه پاس قوامین

برنامه هفته های شانزدهم تا بیستم لیگ برتر اعلام شد

تراکتورسازی تبریز – استقلال خوزستان /یکشنبه سوم دی ماه /ساعت 14:30/ ورزشگاه یادگار امام

استقلال پایتخت کشور عزیزمان ایران – صنعت نفت آبادان/یکشنبه سوم دی ماه / ساعت 15:00/ ورزشگاه آزادی

به گزارش ایلنا، وقت اجرای دیدارهای هفته شانزدهم تا بیستم لیگ برتر به شرح زیر است:

پارس جنوبی جم- گسترش فولاد/یکشنبه سوم دی ماه / ساعت 16:30/ ورزشگاه تختی جم

فولاد خوزستان – پرسپولیس تهران/یکشنبه سوم دی ماه / ساعت 17:30/ ورزشگاه غدیر اهواز

برنامه هفته های شانزدهم تا بیستم لیگ برتر اعلام شد

هفته ۱۷

پرسپولیس تهران-تراکتورسازی تبریز/ پنجشنبه هفتم دی ماه/ساعت14:30/ ورزشگاه آزادی

گسترش فولاد-ذوب آهن اصفهان / پنجشنبه هفتم دی ماه/ساعت14:30/ ورزشگاه بنیان دیزل

استقلال خوزستان-استقلال تهران/پنجشنبه هفتم دی ماه/ساعت 16:25/ ورزشگاه غدیر اهواز

صنعت نفت آبادان-سایپـا پایتخت کشور عزیزمان ایران /پنجشنبه هفتم دی ماه/ساعت 16:45/ ورزشگاه تختی آبادان

سیاه جامگان- سپیدرود رشت/جمعه هشتم دی ماه/ساعت 14:30/ ورزشگاه ثامن مشهد

پیکان تهران-پارس جنوبی جم /جمعه هشتم دی ماه/ساعت15:00/ ورزشگاه شهدا شهر قدس

نفت تهران-فولاد خوزستان/جمعه هشتم دی ماه/ساعت15:00/ ورزشگاه تختی تهران

سپاهان اصفهان-پدیده خراسان/جمعه هشتم دی ماه/ساعت15:15/ ورزشگاه نقش جهان

هفته ۱۸

فولاد خوزستان-سیاه جامگان/ پنجشنبه چهاردهم دی ماه/ساعت15:00/ ورزشگاهغدیر اهواز

پارس جنوبی جم-سپاهان اصفهان/ پنجشنبه چهاردهم دی ماه/ساعت16:50/ ورزشگاه تختی جم

تراکتورسازی تبریز -استقلال پایتخت کشور عزیزمان ایران /جمعه پانزدهم دی ماه/ساعت14:30/ ورزشگاه یادگار امام

پدیده خراسان- صنعت نفت آبادان/جمعه پانزدهم دی ماه/ساعت14:30/ ورزشگاهثامن مشهد

سپیدرود رشت-گسترش فولاد/ جمعه پانزدهم دی ماه/ساعت15:00/ ورزشگاه سردار جنگل

ذوب آهن اصفهان- -پیکان تهران/جمعه پانزدهم دی ماه/ساعت15:00/ ورزشگاه نقش جهان

پرسپولیس تهران-نفت تهران/ جمعه پانزدهم دی ماه/ساعت16:30/ ورزشگاه آزادی

سایپـا تهران-استقلال خوزستان/ جمعه پانزدهم دی ماه/ساعت۱6:30/ ورزشگاه پاس قوامین

هفته ۱۹

پیکان تهران-سپیدرود رشت/ پنجشنبه بیست و یکم دی ماه/ساعت15:00/ ورزشگاه شهدای شهر قدس

نفت تهران-تراکتورسازی تبریز/ پنجشنبه بیست و یکم دی ماه/ساعت15:00/ ورزشگاه تختی تهران

استقلال خوزستان-پدیده خراسان/ پنجشنبه بیست و یکم دی ماه/ساعت15:00/ ورزشگاه غدیر اهواز

سیاه جامگان-پرسپولیس تهران/ جمعه بیست و دوم دی ماه/ساعت14:30/ ورزشگاه ثامن مشهد

گسترش فولاد تبریز -فولاد خوزستان/ جمعه بیست و دوم دی ماه/ساعت14:30/ ورزشگاه بنیان دیزل

سپاهان اصفهان-ذوب آهن اصفهان/ جمعه بیست و دوم دی ماه/ساعت15:00/ ورزشگاه نقش جهان

استقلال تهران-سایپـا تهران/ جمعه بیست و دوم دی ماه/ساعت16:35/ ورزشگاهآزادی

صنعت نفت آبادان-پارس جنوبی جم/ جمعه بیست و دوم دی ماه/ساعت17:00/ ورزشگاه تختی آبادان

هفته ۲۰

پرسپولیس تهران-گسترش فولاد /پنجشنبه بیست و هشتم دی ماه/ساعت15:30/ ورزشگاه آزادی

ذوب آهن اصفهان-صنعت نفت آبادان /پنجشنبه بیست و هشتم دی ماه/ساعت15:00/ ورزشگاه نقش جهان

تراکتورسازی تبریز -سایپـا تهران/ پنجشنبه بیست و هشتم دی ماه/ساعت14:30/ ورزشگاه یادگار امام

پارس جنوبی جم-استقلال خوزستان/ پنجشنبه بیست و هشتم دی ماه/ساعت17:00/ ورزشگاه تختی جم

سپیدرود رشت -سپاهان اصفهان/ جمعه بیست و نهم دی ماه/ساعت15:00/ ورزشگاه سردار جنگل رشت

نفت تهران-سیاه جامگان/ جمعه بیست و نهم دی ماه/ساعت15:00/ ورزشگاه تختی تهران

فولاد خوزستان-پیکان تهران/ جمعه بیست و نهم دی ماه/ساعت17:00/ ورزشگاه غدیر اهواز

پدیده خراسان-استقلال تهران/ جمعه بیست و نهم دی ماه/ساعت15:00/ ورزشگاه ثامن مشهد

واژه های کلیدی: تهران | آبادان | آبادان | اصفهان | استقلال | خوزستان | ورزشگاه | پنجشنبه | استقلال | ورزشگاه | نفت تهران

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs