توافق ایران بیانیه فوتبال پیراهن استقلال

توافق: ایران بیانیه فوتبال پیراهن استقلال استقلال خداحافظی آرش برهانی

گت بلاگز اخبار پزشکی ژن درمانی روشی امیدبخش جهت سرطان غدد لنفاوی تهاجمی

محققان دریافتند ژن درمانی آزمایشی جهت سرطان تهاجمی غدد لنفاوی غیرهادکین موفقیت آمیز بوده است. 

ژن درمانی روشی امیدبخش جهت سرطان غدد لنفاوی تهاجمی

ژن درمانی روشی امیدبخش جهت سرطان غدد لنفاوی تهاجمی

عبارات مهم : سیستم

محققان دریافتند ژن درمانی آزمایشی جهت سرطان تهاجمی غدد لنفاوی غیرهادکین موفقیت آمیز بوده هست.

به گزارش مهر، کیت فارما سرپرست تیم تحقیق عنوان می کند ۳۶ درصد از ۱۰۰ بیمار مبتلا به سرطان لنفوم شش ماه بعد از این درمان از بیماری رهایی یافتند.

ژن درمانی روشی امیدبخش جهت سرطان غدد لنفاوی تهاجمی

به گفته محققان، بیش از ۴ بیمار از هر ۵ بیمار مبتلا به سرطان خون شاهد کم کردن سرطان ارزش تا بیش از نصف بودند.

با این حال محققان تاکید دارند باید افراد تحت نظر باشند تا مشاهده شود که آیا فایده های این درمان ادامه دارد یا نه.

محققان دریافتند ژن درمانی آزمایشی جهت سرطان تهاجمی غدد لنفاوی غیرهادکین موفقیت آمیز بوده است. 

این درمان موسوم به درمان سلول CAR-T این امکان را به سلول های خون بیماران می دهد تا سلول های سرطانی را نابود کنند.

لنفوم واژه کلی جهت سرطان های است که در سیستم غدد لنفاوی اتفاق می افتد. سیستم لنفاوی بخشی از سیستم ایمنی است که به بدن در مقابله با بیماری کمک می کند.

نحوه عملکرد این درمان بدهید شرح است: خون بیمار فیلتر می شود سپس سلول های ایمنی موسوم به سلول های T جهت دربرگیری ژن مقابله کننده با سرطان عوض کردن می کنند. سلول ها به شکل داخل وریدی به بیمار بازمی گردند و سپس سلول های موردهدف سرطان در بدن بیمار تکثیر می شوند.

ژن درمانی روشی امیدبخش جهت سرطان غدد لنفاوی تهاجمی

واژه های کلیدی: سیستم | درمانی | محققان | بیماری | درمان مو | سرطان خون | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs